Zpráva OK za rok 2012

29.01.2013 15:45

Je potěšující, že knihovnu v Jaroměřicích navštěvuje narůstající počet čtenářů i hostů.

Snahu doplňovat fond o nové tituly podporuje obecní rozpočet každoročním příspěvkem 25 000,- Kč, za které se zakoupilo 123 knih. V aktuální nabídce jsou i moderní časopisy Burda a Floristika. Letos by měla být obohacena o časopis Zahrada-Park-Krajina, jehož  roční předplatné jsme získali ve fotosoutěži Rozkvetlá knihovna.

Výměnný fond pravidelně doplňují stále dobře spolupracující kolegyně z nadřízené knihovny v Jevíčku.

Celkový počet se vyšplhal na 292 zaregistrovaných čtenářů, z nichž je 95 dětí do 15ti let.

Počítač zaznamenal 3 479 návštěvníků. Vypůjčilo se 11 601 knih, z nichž 2003 knih vypůjčily děti.

Náročnější čtenáře uspokojila Mezivýpůjční služba (MVS) počtem 530 výtisků, vypůjčených z jiných knihoven.

Potěšující je i vzrůstající zájem o webové stránky www.jaromerice.knihovna.cz

( 26 182 návštěv) a využívání on-line katalogu, v němž si v klidu domova můžete vybrat potřebný titul.

Řada akcí, které knihovna pořádá – některé ve výborné spolupráci se školou, SPOZ či jinými složkami- podporují nejen čtenářství ale celkové společenské dění v obci.

I letos jsme zažádali o grant „Knihovna 21.století“, který  loni částkou 16 000,- Kč ( s 50% spoluúčastí obce) podpořil možnost uskutečnit finančně náročnější aktivity.

Děkuji všem, kteří chodíte do knihovny rádi a doufám, že s nabídkou literatury i vzdělávacím či kulturním programem, který snad Ministerstvo kultury grantem podpoří, budete spokojeni i v roce 2013.

Připomínky a náměty ke změně či obohacení činnosti budou vítány.

Na Vaši návštěvu v jaroměřické knihovně se těší

                                                                                                   Helena Vykydalová, knihovnice