Závěr výstavy "Šubířové a další významné rody a osobnosti Jaroměřic"

01.11.2013 22:03

Tato výstava byla určena jako součást 300.výročí poutního místa Kalvárie. Byla zpřístupněna v dny oslav 14.-15.9.2013 a dále trvá do 15.října 2013. Hosté měli možnost shlédnout 8letou chronologii oprav areálu až k dnešnímu úspěšnému konci díky zpracované fotodokumentace Jana a Jiřího Lexmanových. O historii slavného rodu Šubířů znovu napsal  Mgr.Michal Schuster v nabízené publikaci "300 letKalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka". Výňatky z ní jsou vystaveny spolu s několika dokumenty a fotografiemi. Vstupní část výstavní síně zaplňují obrazy s jaroměřickými krajinami malíře Alberta Kupeckého, který v Jaroměřicích žil ve 30.letech minulého století.

Medailony o dalších významných rodech a osobnostech vyhotovil opět mladý historik Schuster. Soubor osobností nemá doposud zcela zpracován, neboť pořád dohledává další zajímavé informace, které si od pamětníků rád zaznamená. 

Výstava byla doplněná, tak jako ta jarní, mnohými historickými fotografiemi. Podařily se shromáždit opět zajímavé a zapomenuté záběry, jak významných osob, tak i událostí.

Poděkování všem, kteří pomohli doplnit výstavu ze svých rodinných archivů.

Součástí je prodej letos vydaných publikací, upomínkových předmětů a kalendáře na rok 2014 s dobovými fotografiemi Jaroměřic.

Nabídka potrvá i nadále v knihovně do vyčerpání zásob.

 

Fotogalerie: Závěr výstavy "Šubířové a další významné rody a osobnosti Jaroměřic"