Zájezd do rakouského Retzu a jihomoravského Znojma

19.05.2017 21:16

V sobotu 6.května 2017 odjela z našeho regionu stovka obyvatel na výlet jižním směrem dvěma autobusy fy Matocha. Tak obsáhlou skupinu zájemců provázel pan Jan Valíček, náš dlouholetý průvodce na všech doposud knihovnou organizovaných zájezdech.

Vinařský kraj v Podyjí má svou historii, s níž nás seznámil pan Valíček už cestou, poté na renesančním náměstí v Retzu. Bohužel, víno v tamních kašnách teče až na podzim, my jsme si je ale mohli ochutnat ve sklepení dominantního větrného mlýna. Byli jsme ohromeni důmyslnou technickou dokonalostí stavby, jejíž informace s přehledem náš průvodce překládal z němčiny.

Polední procházka Znojmem nás společně zavedla až k významné románské rotundě Sv. Kateřiny. Odtud se rozprostřel jedinečný pohled na tok řeky Dyje. Návštěva kostela Sv.Mikuláše i části 24km podzemí stála za zhlédnutí.

Dlouhá cesta do rozsáhlého Louckého kláštera byla závěrečným navštíveným objektem. Část zpřístupněných prostor Znovína slouží komerčním účelům, ale i jako kvalitní skladové prostory vinařské úrody. Při ochutnávce se někteří z účastníků dozvěděli o pěstovaných vinných odrůdách.

Stinným bodem zájezdu se stalo dobře myšlené zajištění oběda v jedné znojemské restauraci.

Bohužel, nedopadlo vše podle představ. Přijměte, prosím, omluvu.

Děkujeme za bezchybnou dopravu, za zvládnutí tak velkého počtu účastníků panu průvodci a účastníkům za dochvilnost a za pochopení, že při násobném počtu nelze být vždy vše stoprocentní.

Fotogalerie: Zájezd do rakouského Retzu a jihomoravského Znojma