Zájezd do Česko-saského Švýcarska, srpen 2015

01.09.2015 23:23

Prázdninové zájezdy za památkami UNESCO, pořádané jaroměřickou knihovnou, jsou téměř vyčerpány. Po jarním zahraničním zájezdu do Benátek padl návrh navštívit letos v srpnu jedinečnou a pro nás hodně vzdálenou krajinu v severních Čechách. Náš "dvorní" průvodce pan Jan Valíček kraj monumentálních kamenných velikánů dobře zná.

Zaměnili jsme tedy návštěvu unikátních staveb,vytvořených lidskýma rukama, za procházku mezi přírodními

okázalostmi, jež po staletí vytvořila příroda. Zájem o  dvoudenní zájezd byl tak velký, že počet náhradníků zaplnil druhý autobus. Byly tedy vypsány dva

termíny: 15.-16.8. a 29.-30.8.2015. Úmorné vedro nebylo mezi pískovcovými útesy a smíšenými lesy tak

nepříjemné jako v kraji Malé Hané. Plánovaný program byl splněn bezezbytku.  Návštěva skláren v Novém Boru s ručním foukáním skla, čedičové varhany - raritní mimeralogický útvar, jinak výborná výstupová stezka pro děti.                                                                          Návštěva Hřenska, nejníže uložené město v ČR, soutok řeky Kamenice do Labe, Mezní louka, procházka k Edmundovým soutěskám, zábavná plavba na lodičkách, ubytování v Jetřichovicích, v neděli po snídani výstup na Pravčickou bránu s množstvím krásných vyhlídek a obdivuhodných pískovcových útvarů, návrat do Hřenska a po obědě cesta zpět do Jaroměřic.

Všichni( zvl. starší) si dokázali, že to ještě s pohybem není tak špatné, neboť ve dvou dnech bylo zdoláno cca 25 km.

Poděkování náleží především panu Valíčkovi za trpělivé a spolehlivé průvodcovské služby, panu řidiči Vl.Matochovi za šťastný dojezd domů a téměř celé stovce účastníků za vstřícnost a ochotu při častých změnách v průběhu organizace dvou víkendových zájezdů.

Fotogalerie: Zájezd do Česko-saského Švýcarska, srpen 2015