Výstava výtvarných prací dětí z MŠ a ZŠ Jaroměřice a Úsobrno

02.04.2014 17:14

Jedenkrát v roce náleží výstavní panely v síni CŽP dětským výkresům. I letos se jich sešel bezpočet a tak dospělí mohli v průběhu měsíce března obdivovat šikovnost dětí a dobré vedení jejich učitelů.

Soubor prací letos obohatil i úsobrnský dorost, neboť i oni se nechali inspirovat předešlou výstavou fotografií Jana Hlaváče.

Protože v březnu je knihovna ke svým čtenářům a hostům díky sponzorům štědrá, i letos mohla věnovat nejúspěšnějším malířům a čtenářům knihy od společnosti Euromedia Group,k.s. a propagační dárky z vydavatelsví časopisu Myslivost. Poděkování náleží oběma společnostem a především dětem za jejich snaživost.

Fotogalerie: Výstava výtvarných prací dětí z MŠ a ZŠ Jaroměřice a Úsobrno