Výstava Betlémů v Jaroměřicích

29.12.2014 08:13

Již po osmé, vždy před Vánocemi je ve výstavní síni Centra života podnikání připravena poslední
a snad vždy nejmilejší výstava v roce - betlémská. Je snahou pokaždé zajistit jiné soubory tak, aby hosté měli možnost srovnat a obdivovat řemeslný um blízkých i vzdálených, minulých i současných výtvarníků.

Letšní výstava je o to vzácnější, že dominantním betlémem je jeden z nejhezčích a největších
historických betlémů našeho kraje - poličský Andrlíko-Friedlův betlém z roku 1885.

Zaujímá třetinu celé síně a svou okázalostí udivuje přicházející hosty. Vystavěná replika Jeruzaléma, Betléma, betlémské krajiny, skály s Františkem z Assisi,  poličského kostelíka s množstvím dokonale vypracovaných biblických postaviček i zvířátek tvoří rozmanitý, ale ucelený historický soubor.

Výstava byla zahájena v pátek 12.12.2014 školním pěveckým sborem za přítomnosti současné
majitelky historického skvostu, paní Ivany Škrancové a příslušníků její velké rodiny. Zazněla tu i píseň, kterou složil vnuk řezbáře - pan Friedl, čímž byla rodina velmi potěšena.

Ostatní vystavené betlémy jsou v mírném stínu tohoto velikána, nicméně paličkovaný, kamenný,
slaměný, keramický i papírový jsou důležitou součástí celé
expozice. Příprava byla náročná, ale výsledek je uspokojivý - jak pro vystavovatele, tak doufejme i
pro hosty. Poděkování vyslovujeme zejména rodině Škrancových za stavbu jejich dědictví, panu Andrlemu, poličskému betlémáři, manželům Buryškovým, ing. Ivě Vanžurové a všem nejmenovaným, kteří se velkou či menší měrou na uskutečnění výstavy podíleli.

Mimo Štědrý den a Silvestra je výstava denně otevřena od 14ti do 16ti hodin.

V pátek 2.ledna je v knihovně, jejíž součástí je výstavní síň, normální půjčovní den, výstava končí

v 18.00 hodin. Využijte sváteční procházku k návštěvě Betléma.


Fotogalerie: Výstava Betlémů v Jaroměřicích