Týden knihovnen od 30.9. do 13.10.2013 v Jaroměřicích

01.11.2013 22:12

měl výjimečně čtrnáct dnů, neboť se vše do jednoho týdne „nevešlo“.

Akce tak měly lepší plynulost a každá z nich mohla oslovit zvolenou věkovou skupinu.

Především děti chtěla knihovna oslovit, a to jednak pestrou nabídkou knih a jednak představením méně známých spisovatelů. Za těmi menšími přijel pan Jan Opatřil (30.9.)s knihou Kapřík Metlík, která má už dnes další dvě pokračování. Starším žákům ZŠ se představila paní Marka Míková (8.10.). Posluchače zaujala hned od začátku kamarádským přístupem, zajímavými ukázkami z knih, ale především hrou na klávesy a líbivým zpěvem. Improvizovaná dramatizace „Mrakodrapů“ kdy se domy pomocí dětí rozhýbaly, byla nejlepší tečkou. Předškolní děti zase hledaly mezi leporely cestu do knihovny ve výstavní síni (2.10.). Prostřednictvím říkadel, písniček, dokonce i tanečků knihovnu opravdu našly a věřme, že už ji nikdy nezapomenou, zvl. když byly obdařeny leporelem od spol. Euromedia Group. Tvořivé slečny si vytvořily společně s Lenkou Greplovou(4.10.) dáreček z FIMOhmoty – ozdobu na lžičku ve tvaru sovičky- na míchání čaje při četbě....Pro příznivce dalekých krajů byla uskutečněna cestopisná přednáška (4.10.)s Mgr.Karlem Kocůrkem „Indiáni amerických prérií“, zpestřená ukázkou i hrou na tamní hudební nástroje. Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou probíhá pravidelně 1x za měsíc, tentokrát i v Týdnu knihoven (6.10.). Zájezd do Moravského divadla v Olomouci patří také 2x do roka do kulturní náplně knihovny. Komedie „Když se zhasne“pobavila všechny účastníky (8.10.). Očekávanou návštěvou byla spisovatelka Irena Fuchsová (11.10.), která strávila v Jaroměřicích celý den a podvečerní příjemnou besedou pobyt ukončila. Závěrem Týdne knihoven bylo i ukončení měsíc probíhající výstavy, připomínající 300leté výročí poutního místa Kalvárie. Hosty plně obsazenou výstavní síň (13.10.) seznámil Mgr.Michal Schuster s dalšími historickými informacemi o Kalvárii, ve druhé polovině Jan Lexman promítl fotodokumentaci z obou významných letošních poutí, nichž se zúčastnili i významní církevní představitelé. Společně s panem starostou byla dodatečně pokřtěná brožůra autora M. Schustera 300 let Kalvárie v Jaroměřicích.

Potěšující je, že právě o tomto Týdnu byl letos zaregistrován 300. čtenář, a z tohoto počtu dosáhl počet dětí rovnou stovku.

Knihovna děkuje touto cestou za podporu Obci Jaroměřice a Ministerstvu kultury, z jehož grantu „Knihovna 21.století“mohly být některé akce uskutečněny.

Samozřejmě Týdnem knihoven pestrost programu nekončí, o dalších událostech v té jaroměřické se můžete dozvědět na www.jaromerice.knihovna.cz .