Thurn-Taxisové, poslední šlechtický rod v Jaroměřicích

30.05.2014 21:34

Rod Thurn-Taxis na Malé Hané

 

Michal Schuster

 

Posledním šlechtickým rodem, který vlastnil velkostatek Biskupice a Jaroměřice na Malé Hané, byli Thurn-Taxisové. Rod je v českých zemích známý hlavně díky dostihovému prostředí - podle jednoho z členů byl totiž pojmenován slavný pardubický Taxisův příkop. Thurn-Taxisové (neboli von Thurn und Taxis) jsou německý knížecí rod, který pochází ze severní Itálie. Svůj původ spojovali s rodinou Torriani, užívající jméno della Torre (z Věže, odtud německy Thurn). Znak Thurnů tvoří čtvrcený erb, v němž jsou ve dvou stříbrných polích červené věže a ve dvou zlatých polích červení lvi. Knížecí rod Thurn-Taxisů užívá ve středu erbu štítek s bílým jezevcem (italské slovo tasso, z něhož je odvozeno rodinné jméno Taxis, znamená jezevec). Thurn-Taxisové se v průběhu staletí rozdělili do mnoha větví, přičemž z české pocházel princ Lamoral Fridrich Thurn-Taxis (18032-1903), jenž se stal díky sňatku s biskupickou hraběnkou Antonií von Schaffgotsche majitelem panství Biskupice a později též Jaroměřice. Jejich prvorozený potomek Fridrich Lamoral (nar. 1871) se spolu se svými syny Jiřím Lamoralem (nar. 1910) a Hugem (nar. 1916) ve 30. a 40. letech přiklonil k nacistické ideologii, což jej těsně po konci druhé světové války stálo život, když byl 10. dubna 1945 v Biskupicích zastřelen. Jeho synové uprchli z obav před potrestáním do zahraničí a rozsáhlý majetek Thurn-Taxisů na Malé Hané byl zkonfiskován.

 

 

Poslední z regionálně - historických přednášek o šlechtických panovnících Jaroměřic Mgr. Michala Schustera se uskutečnila za velkého počtu zájemců v nedělní odpoledne 4.5.2014 ve výstavní síni CŽP. Zajímavých témat z historie obce zůstává nekonečně mnoho, proto jsme se s mladým historikem neviděli zajisté naposledy.

Již ve středu 6. srpna v 16.30h nás provede od jaroměřického zámku na Kalvárii s výkladem

o jaroměřických památkách a v pátek 22.srpna od 21.30h se s ním setkáme při tajemném nočním putování za oživlými pověstmi Jaroměřic.

 

 

Fotogalerie: Thurn-Taxisové, poslední šlechtický rod v Jaroměřicích