Program akcí v Jaroměřicích na měsíc duben 2018

31.03.2018 21:45

Do 27.4., výstavní síň CŽP (VS), v půjčovní době knihovny PO, ST 9-11, 13-16, PÁ 13-18

Výstava „Příroda ve fotografii IVO LÁNY“

 

Do 7.4. zadní prostory dvora – stodola, případné informace v knihovně

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA pro Diakonii Broumov, sběr oděvů, nádobí aj.potřeb pro domácnost

 

7.4. sobota, 9.00 h, VS, Volná dílna patchworku

 

7.4. sobota, 16.00 h družina ZŠ, Meditace s Broňou Rotherem

 

11.4. středa, 12.00- 16.00 h, budova školy

Zápis dětí do 1.třídy

 

14.4. sobota, 9.00 – 12.30 h, prostory CŽP

Jarní trhy aneb Malá Flóra na Malé Hané

 

27.4., pátek, 18.00 h, prostory před CŽP, hřiště TJ

SLET ČARODĚJNIC před Dvoustovkou a volný přelet na hřiště TJ, zábava, soutěže, občerstvení

 

29.4. neděle, 9.00 h, VS Kurz paličkování s ing. Ivou Vanžurovou

 

Připravujeme:

 

1.5. úterý, odjezd autobusu od zastávky ČSAD, 8.40 Biskupice, 8.50 Jaroměřice, 9.00 Jevíčko, 9.10 Velké Opatovice

Komentovaná prohlídka blízkého okolí s Mgr. Michalem Schusterem – lázně Velká Roudka, historie Borotína, arboretum Borotín,

návrat cca ve 14.00 hodin. Cena bez vstupného do arboreta 60,- Kč

Zájem s uvedenou cenou, prosím potvrďte v knihovně do 20.dubna 2018, tel: 778 086 380

7.-8. 5. Dvoudenní zájezd do Budapešti, pořádá Jan Valíček, info a přihlášení na tel: 776 692 507

 

20. 5. neděle, Jaroměřická pouť

 

20.5. neděle, Zájezd do Terezína, pořádá Mgr Kat. Továrková, info a přihlášení na tel: 734 536 361

 

27. 5. neděle, obřadní síň na zámku Vítání občánků.

 

23. 6. sobota, POHÁDKOVÝ LES V JAROMĚŘICÍCH

 

Stálý týdenní rozpis:

Masáže s fyzioterapeutkou Dis. Kamilou Zapletalovou, v klubovně CŽP
pondělky, objednání přímo u fyzioterapeutky tel.: 774 226 595

Pilátes s Mgr. Janou Kamenou ve výst. síni CŽP, pondělky v 17.00 hodin

Cvičení SM systém v 18.00 h a BODYFORM v 19.10 h s Mgr. Lenkou Kořenářovou

Jóga s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni CŽP, Út, Tchai-chi St, Čt vždy od 16.30 hodin

Cvičení MIMI a MAMI pro děti 1,5 - 3 roky, pátky od 10.00 h s MgA. Zdeňkou Selingerovou

Případné změny budou oznámeny, kontakty OK 461 325 300, 778 086 380

knihovnajaromerice@centrum.cz, http://www.jaromerice.cz/knihovna.html