Přivítání Nového roku 2018

23.01.2018 12:02

určitě si každý prožil dle svých zvyklostí a možností.

Kdo ale chtěl zahájit rok 2018 ve společnosti přátel a s cimbálovou muzikou Ječmínek, neváhal přijít v sobotu 6. ledna do výstavní síně "Dvoustovky".

Po slavnostním přípitku se linuly tóny lidových písniček - rozjímavých i veselých.

Společně jsme zrekapitulovali všechny více či méně vydařené akce loňského roku. Popřáli jsme si především zdraví a zdárný průběh plánované rekonstrukce výstavní síně a části knihovny, který nás čeká v tomto roce.

Hosté, Ječmínek i oganizující Sbor pro občanské záležitosti vytvořili za podpory pojišťovny Generali veselou a optimistickou náladu. Pan Ladislav Sekanina a fa S-cart se zasloužili o nezištné překvapení na závěr – před odchodem jsme s nadějí klidných a spokojených dnů v roce 2018 obdivovali pestrobarevný ohňostroj, za který vyslovujeme poděkování.

Fotogalerie: Přivítání Nového roku 2018