Poděkování a statistika za rok 2011

29.01.2012 13:32

 

Obecní knihovně se v loňském roce dařilo díky časté návštěvnosti čtenářů, vysokému obratu vypůjčených knih i mnohým aktivitám, které byly pro čtenáře i hosty v průběhu pořádány, některé s pomocí SPOZ, ZŠ, OÚ či jinými složkami v obci.

Pro přehled uvádím několik statistických čísel, vyhodnocených za rok 2011:

Knihovna vlastní 5 716 výtisků, bylo nakoupeno 153 ks nových titulů z příspěvku obce za 25.000 Kč a odebírány oblíbené časopisy Burda a Floristika za 2 000,-Kč. I díky burze byly do fondu zařazeny darované zajímavé knihy.

V průběhu roku se zaregistrovalo 267 čtenářů, z toho 92 dětí, za poplatek 30,- Kč, jehož výše zůstává i pro letošní rok.

Počítač zaznamenal 3 311 návštěv čtenářů a 10 312 výpůjček, z nichž bylo zprostředkováno 440 z jiných knihoven ( MVS - mezivýpůjční služba). Zde patří poděkování především sl.Terezce Antošovské za převoz knih z Olomouce a ing.Josefu Vykydalovi z Mor.Třebové a ze Svitav.

Za výbornou metodickou pomoc a přepravu knih výměnného fondu děkuji knihovnickým kolegyním z Jevíčka.

Letos byla navýšena půjčovní doba z 10ti na 15 hodin týdně, protože to vyžadoval narůstající počet čtenářů i výpůjček. Půjčovní doba zůstává i pro letošek nezměněna - PO 9-11, 13-16, ST 9-11, 13-16, PÁ 13-18 .

Ze získaného grantu Ministerstva kultury „Knihovna 21.století“ bylo čerpáno 16 000,- Kč s 50% spoluúčastí obce. Díky tomu mohly být uskutečněny zajímavé kulturně-vzdělávací besedy se spisovateli, cestovateli, historiky, zakoupeny odměny v dětských soutěžích, podpořeny výtvarné kurzy pro děti i dospělé. Doufejme, že i letos nám bude žádaný grant přidělen.

Na ocenění „Knihovna roku 2011“, které jaroměřická knihovna získala, jste se podíleli všichni, kteří Centrum života a podnikání rádi navštěvujete. Věřím, že cesta do knihovny je již ze všech stran dobře vyšlapaná a schůdná, nebude tedy problém po ní pohodlně chodit i nadále a s radostí vyhledávat ještě nepřečtené knihy a v připravovaném programu rozšiřovat kulturní rozhled a zábavu.

 

Na milé návštěvy a na spolupráci se všemi ochotnými se i roce 2012 těší Vaše knihovnice

Helena Vykydalová