Pastelové pohlazení

01.10.2014 07:46

 Výstavy se staly v průběhu let ve výstavní síni Centra života a podnikání samozřejmostí. Jedna
střídá druhou, a tak se mohou čtenáři, hosté knihovny, účastníci besed, přednášek, cvičení, kurzů a nahodilých setkání obdivovat stále novým různorodým výtvarným dílům.

V pátek 5.září 2014 byla zahájena příjemnou vernisáží měsíční výstava obrazů paní Libuše Müllerové. V kulturním programu vystoupila skupina Stary železo, úvodní slovo přednesl kolega malíř a básník Petr Bernard. Před pěti lety již v Jaroměřicích představila soubor svého díla a získala velký obdiv. Tentokrát
zdobí výstavní síň obrazy zcela jiné, ale jako ty předešlé, vyjadřují cit a lásku - jemnost a "pohlazení".

Výtvarnice z Bystrého Jaroměřice navštěvuje i při jiných kulturních příležitostech a k naší obci

si vytvořila milý vztah, který se snažíme opětovat.


Fotogalerie: Pastelové pohlazení