Pasování na čtenáře

25.11.2013 00:57

Stát se čtenářem je důležitým předělem v životě člověka. Knihovny jsou podporovány Ministerstvem školství (MŠ) a Svazem knihovnických a informačních pracovníků (SKIP) projektem „Knížka pro prvňáčka“, aby čtenářství bylo náležitě zviditelněno. V Jaroměřicích už od roku 2006 probíhá tento slavnostní akt vždy 17.listopadu, kdy jsou již z prvňáčků druháci, čtení mají už „v malíčku“ a navíc v tento sváteční den si udělají čas i rodiče a mohou být oslavě čtenářství svých ratolestí přítomni.

Slavnostní okamžiky pasování zdůraznila přítomnost pohádkové víly – paní Najerové, pošťáka Kolbabu-Jiřího Dufku - s brašnou s 13ti úkoly pro 13 malých čtenářů, jejich rodičů a rodinných příslušníků, třídní učitelky Mgr.Kateřiny Továrkové , místostarostky Mgr.Ivety Glocové, knihovnic Heleny Neuerové z Biskupic a místní Heleny Vykydalové. V obřadní síni zámku i ve výstavní síni knihovny panovala dobrá nálada, zdravá soutěživost, chuť na množství dobrot, které připravily hodné maminky, ale i napětí, jest-li i 13.úkol bude splněn a čtenáři najdou v knihovně zapomenutý balík.

I stalo se – pošťák Kolbaba z balíku pomalu rozdával knihy Radka Malého „Všelijaké řečičky pro kluky i holčičky“, věnované MŠ a SKIP, perníkové knihy, které upekla a pestře nazdobila paní Ludmila Hrbatová, malé drobnosti a hlavně čtenářské průkazy. Všichni šťastně opouštěli knihovnu a snad se malí čtenáři s průkazkou v ruce co nejdříve vrátí…..

Obě knihovnice děkují všem, kteří podpořili a pomohli toto velmi příjemné odpoledne připravit.

 

 

 

Fotogalerie: Pasování na čtenáře