PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 2017 V JAROMĚŘICÍCH

29.11.2017 00:13

Slavnostní obřad probíhá tradičně až 17. listopadu- ve sváteční den- s žáky 2. třídy, kdy už opravdu mají všechna písmenka usazená na svém místě a právem mohou být pasováni na čtenáře.

Ve 14.00 se shromáždili druháčci se svými rodiči a třídní učitelkou Mgr.M.Pudíkovou

v zámecké obřadní síni, kde na ně čekala paní starostka Mgr.I. Glocová, pohádková víla p.Najerová se svými mladičkými Rusalkami (Kateřina a Zuzana Hhlaváčovy). Knihovnice Jaroměřic H.Vykydalová a Biskupic H.Neuerová nastínily průběh zábavného odpoledne a společně s vílami představily čtenáře – malé skřítky podle Lexikonu VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ. Skřítkové byli po přečtení krátké ukázky pohádkovou vílou slavnostně pasováni. Všichni se poté odebrali do knihovny a výstavní síně, kde na ně čekalo pohoštění a další zábava.

Víly postupně rozdávaly náročné i zábavné úkoly, dbaly na jejich správné splnění a nakonec všichni společně se skříky nalezli poklad. Perníkové knihy, zhotovené paní L. Hrbatovou, se velmi líbily. Stejně tak jako kniha, věnovaná SKIPem, do níž se malí čtenáři, věřme, se stejnou chutí zakousnou.

Děkujeme maminkám za bohaté občerstvení, které připravily, členkám SRPŠSza vzornou obsluhu, vílám za pohádkovou náladu a všem zúčastněným za splněný účel - podporu čtenářství.

 

Fotogalerie: PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 2017 V JAROMĚŘICÍCH