Program akcí v Jaroměřicích na měsíc červenec 2015

02.07.2015 09:16

 Klubovna CŽP, pondělky, 18.00 h

Konverzační angličtina s Britt-Marie Pazdírek, paní žijící v Americe,

prázdninový cyklus, možnost zdokonalení jazyka pro studenty i dospělé v průběhu letních měsíců

Cena 50,- Kč od jednoho účastníka za 1 hodinu

 

Prázdninová soutěž Obecní knihovny pro děti do 15 let

VŠUDYBYL A VŠECHNOZNAL“ registrace od 26. 6. 2015, ukončení soutěže 31. 8. 2015

Podmínky soutěže:

1. potvrzení vstupenkou nebo razítkem a datem návštěvy kulturní památky, různého navštíveného místa – informační centrum, OÚ, kulturního představení, kina, divadla, koncertu, knihovny -

i jaroměřické, aj. (1 záznam ve vlastním deníčku - 1bod)

2. vyplnění testu, vyzvednutého v knihovně s 10 otázkami z jaroměřické historie

(10 správných odpovědí – 10 bodů)

3. Ukázka vlastnoručně zhotoveného prázdninového výrobku, obrázku (max. 10 bodů)

4. Záznam o přečtené knize (10 bodů), čtenářská soutěž „Lovci perel“ POKRAČUJE

 

 

5. 7. neděle, 15.00 h., prostory CŽP, vstupné 30,- Kč, děti do 10 let zdarma

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA modelů výtvarnice Ivany Vlachové, roz.Kolmačkové

a krajkových a hedvábných doplňků Ivy Vanžurové

Zahájení výstavy „SEN“ výtvarná tvorba a modely Ivany Vlachové

Vystoupení tanečního oboru ZUŠ Jevíčko

Výtvarná dílna pro děti v průběhu odpoledne

K poslechu popř. k tanci hraje country skupinou PROČ NE BAND,

občerstvení zajištěno, langoše, míchané nápoje aj.,

po módní přehlídce možnost výběru a koupi výtvarných doplňků i předvedených modelů

 

5.7. - 31. 7. v době provozu knihovny, výstavní síň (VS) Centra života a podnikání (CŽP)

SEN“ výstava volné tvorby - malba, oděvy - výtvarnice Ivany Vlachové,

výstava zpřístupněna PO, ST  9-11, 13-16;  PÁ  13-18 hodin, jinak na tel. 778 086 380.

 

8., 15., 29. 7. prázdninové středy vždy v 18.00 hodin

Večerní čtení u studny ze studnice pohádek a příběhů ve dvoře CŽP

 

15. 7., středa, 10.00 h., VS

PEXESOVÝ TURNAJ, oblíbená soutěž pro děti i dospělé

 

17. 7. pátek, 15.00 h., dvůr CŽP nebo zadní místnost dvora

Výtvarná KERAMICKÁ dílna pro děti i dospělé s p. Petrou Zezulovou

 

20. - 24. 7. DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ

 

25.7. sobota, 16.00 h, ZŠ, prostory družiny

MEDITACE s Broňou Rotherem,

 

27. - 31. 7., VS

LETNÍ ŠKOLA PALIČKOVÁNÍ s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou

pro úplné začátečnice i pro hodně pokročilé krajkářky

Cena týdenního kurzu 1 500,- Kč, dodatečné přihlášky na tel. lektorky 721 375 120.

 

Stálý týdenní rozpis:

 

Masáže s fyzioterapeutkou p. DiS. Petrou Hanouskovou, v ordinaci CŽP
pondělky od 16.00 hodin, objednání přímo v ordinaci nebo tel.: 724 288 524

Jóga, tchai-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni CŽP, Út, St, Čt vždy od 16.30 hodin.

od 27.7. do 7.8. se necvičí

 

Připravujeme:

 

3. - 28. 8., v době provozu knihovny, VS

PORTRÉTY“ výstava obrazů Britt-Marie Pazdírek

výstava zpřístupněna PO, ST  9-11, 13-16;  PÁ  13-18 hodin, jinak na tel. 778 086 380.

 

3. 8. - 7. 8., VS, popř. v plenéru

LETNÍ ŠKOLA KRESLENÍ s Britt-Marie Pazdírek,pro děti dopoledne 9-12 hodin,

pro dospělé 14 -17, týdenní kurzovné 500,- Kč, předběžný zájem nahlaste, prosím, v knihovně

 

15. - 16. 8. a 29.-30. 8. sobota – neděle, odjezdy autobusů v obou termínech:

Velké Opatovice 5.40, Biskupice 5.50, Jaroměřice 6.00, Jevíčko 6.10 hodin

Dvoudenní zájezd do Česko - saského Švýcarska s průvodcem Janem Valíčkem,

návštěva skláren v Novém Boru, čedičové varhany, turistická procházka (cca 6 km) k největšímu skalnímu oblouku v Evropě - k Pravčické bráně, Hřensko, plavba na lodičkách po Edmundově soutěsce,

Zájem potvrďte v knihovně, cena za dopravu, průvodce a nocleh se snídaní v Jetřichovicích

1250,- Kč, prosím, uhraďte do 17. 7. 2015, bližší informace na www.jaromerice.knihovna.cz

Z důvodu zvýšeného zájmu bude vypraven jeden autobus 15.-16.8., druhý autobus 29.- 30.8.2015

 

21. 8. pátek, 21.30 h., sraz dětí i dospělých před knihovnou

OŽIVLÉ POVĚSTI JAROMĚŘIC“ tajemné noční putování s vypravěčem Mgr. Schusterem

po místech pověstí naší obce. Malé děti pouze v doprovodu dospělých.

 

29. 8. sobota, sběrný dvůr DEN PRO EKOLOGII, zábavné odpoledne, soutěže pro děti.

 

Případné změny budou oznámeny, kontakty OK 461 325 300, nové č.mobilu 778 086 380!!!
knihovnajaromerice@centrum.cz, www.jaromerice.cz, http://www.jaromerice.knihovna.cz