Oživlé pověsti Jaroměřic

01.09.2014 02:14

Předzvěstí této neobvyklé události bylo začlenění Obecní knihovny Jaroměřice do projektu MAS (Místní akční skupiny)Moravskotřebovska a
Jevíčska,  MAS Hlinecka "Nezapomeňte (se) vrátit".

Cílem projektu je podnítit návštěvu knihovny zejména dětí dovybavením zařízení, společenských her a uskutečněním akce, která osloví širokou veřejnost a zvláště děti.

Pomocí projektu, obce a jak bývá zvykem i s pomocí vstřícných lidí, se podařilo uskutečnit pozdní večer 22.srpna 2014, plný zážitků. Ve 21.30 hodin se shromáždilo kolem Centra života a podnikání 220 zaregistrovaných účastníků i spolu s těmi, kteří přišli na poslední chvíli a již se nepodepsali. Asistentky rozsvítily dětem připravené lampičky, které si malí výtvarníci opět v rámci projektu připravily prozíravě spolu s lektorkou paní Helenou Neuerovou ve středu 20.8.2014. Ostatní si posvítili vlastními baterkami či koupenými svítilnami. Děti byly obdarovány
omalovánkami s jaroměřickými pověstmi, ilustrovanými panem Františkem Holým.

Knihovnice všechny přivítala a představila průvodce pověstmi Mgr. Michala Schustera. Ten v dobovém přestrojení neskrýval překvapení
nad tak velkou skupinou, která s ním bude putovat od knihovny na Kalvárii a přes náves až k zámku.

První zastavení bylo hned u Cyrilometodějského kříže, kde se v 9.století misionáři z Byzance  zastavili na návsi, aby pokřtili několik obyvatel. Cestou na Kalvárii přepadal putující (postupně) loupežník Franta Žlibku, který si odskočil zpod Šubířova, v Kadrmaně zase řádili čerti, před branou Ecce Homo důstojně všechny přivítal pan Šubíř se svou chotí.
Z Kalvárie se dlouhý průvod opět shromáždil na návsi, kde vypravěč uvedl předvedené přepadení moravského biskupa Jindřicha Zdíka údělným rytířem Konrádem a jeho družinou. Před dolním kostelem stál na odiv rytíř z Linhartic, jehož reliéf je uvnitř kostela za oltářem. Závěrečná pověst o Bešterenci se odehrála u zámku. Kůň se zlým panovníkem v sedle projel nádvořím a zranil zametající stařenku. Její "Bodejž by sis hlavu srazil" se stalo Bešterenci osudným. Po  brzkém pádu  uchopil sraženou hlavu a prošel se nádvořím. Hra s ohni v nočním šeru zámeckého parku byla na rozloučenou snad nezapomenutelným zážitkem.

Osmičlenná skupina historických aktivit EQUES TEMPUS z Ochozu u Konice se dokonale ztotožnila s historickými postavami, noví ochotníci
i známí z jaroměřického Pohádkového lesa si zahráli svoji roli ke čteným příběhům.

Jaroměřické pověsti ožily, a to pouze na jednu noc , ale i tento krátký čas postačil k tomu, aby si pověsti připomenuli a zapamatovali
všichni, doufejme, spokojení, zúčastnění. Možná pro ty, kteří netušili o co přicházejí, pověsti znovu ožijí příští rok.


Fotogalerie: Oživlé pověsti Jaroměřic