Několik statistických čísel

30.01.2014 17:55

Několik statistických čísel za rok 2013 z Obecní knihovny:

Počet zaregistrovaných čtenářů 317, z toho dětí 109

Počet výpůjček, zaregistrovaných počítačem 11 955, z toho prolongací (prodloužení 5736),

časopisů 520, dětských výpůjček 3 549

Zprostředkovaných výpůjček z jiných knihoven (MVS) 570

Návštěv, zaregistrovaných počítačem 4009

V roce 2013 celkem uskutečnila Obecní knihovna Jaroměřice 97 akcí s účastí 6 709 zájemců,

Z toho 83 kulturních s 6 490ti hosty a 14 vzdělávacích s 219 účastníky.

Některé z větších projektů byly organizovány společně se ZŠ a SPOZ, za což náleží velké poděkování.

Poděkování dále patří „spojkám“, sl.Terezce Antošovské, ing. Antošovskému a ing. Vykydalovi za obětavý převoz knih, čímž šetříme výdaje knihovnám i čtenářům.

Dále vyslovuji poděkování za dlouholetou výbornou spolupráci ing. Nadě Lorencové ve výtvarných projektech, které spojovaly školu s knihovnou a děti byly navíc mnohdy oceňovány i v celostátních soutěžích.