Nad kronikami Jaroměřic

24.02.2013 18:40

Tak jako jsou korunovační klenoty slavnostně a zřídka vystaveny v hlavním městě republiky, s takovou úctou a opatrností byly v Jaroměřicích v podvečer 22.2.2013 vystaveny kroniky obce ve výstavní síni Centra života a podnikání.

Chronologie časů dávno minulých – důležité události, informace, střípky ze života v obci - je zapisována úhledným písmem několika obětavými kronikáři od roku 1923.

Prvním kronikářem po vzniku Čs.republiky se stal učitel zdejší školy František Medřík, dále následovali Arnošt Karafiát, Ing. Jan Mackerle, František Podlezl, Marie Hrbatová, Zdeněk Klekr a Šárka Vávrová.

Poslední jmenovaná zapsala poprvé svoje jméno jako kronikářka v roce 2003. Zajisté byla nejmladší pisatelkou a navíc ženou mezi všemi jmenovanými. Přistoupila k „životnímu poslání“ s velkou odpovědností a úctou. Od dětství je vybavena spisovatelským i básnickým nadáním, úhledným až kaligrafickým písmem, kladným vztahem k historii a především láskou k rodné vesnici. To všechno jsou základní předpoklady, které by měl kronikář mít.

Ona sama ale věděla, že to není zdaleka všechno. Proto často naslouchala svému zkušenému a nad jiné povolanému rádci, panu učiteli Františku Plechovi, dlouholetému kronikáři města Jevíčka.

Při páteční besedě se mohlo téměř 40 hostů na vlastní oči přesvědčit, že úkolu se zhostila na výtečnou. Za vedení kroniky získala nejedno odborné ocenění, poslední v roce 2011 v soutěži Vesnice roku.

Na milém setkání v krátkosti provedla přítomné všemi osmi díly jaroměřické minulosti. S humorem, jím vlastním, ve vhodných chvílích odlehčila důstojnost celého podvečera.

Příležitostnými „vsuvkami“ bylo i čtení krátkých vzpomínek na rodný Nový Dvůr a Jaroměřice z knihy ing. Pavla Kyseláka „Čmikání na bráchu“. Kniha byla nedávno vydána autorem, je k vypůjčení v knihovně nebo si ji mohou zájemci zde i objednat ke koupi.

Příjemnou atmosféru ve výstavní síni umocnila končící výstava obdivuhodných dřevořezeb pana Vlastimila Stehlíka z Unčína u Jimramova.

Věřme, že s příjemnými pocity a hezkou vzpomínkou se celá společnost rozešla do zasněžených Jaroměřicích.

Paní Šárce Vávrové všichni přejeme, aby mohla ve zdraví vpisovat do kroniky jen příjemné události v rodinné i osobní pohodě.

 

 

Fotogalerie: Nad kronikami Jaroměřic