Letní školu paličkování v Jaroměřicích

12.08.2013 08:31

absolvovalo letos ve dvou termínech (29.7.-2.8. a 5.-9.8.2013) 23 ( 14 a 9) krajkářek různého stupně pokročilosti. I letos si vybrala lektorka kurzu ing. Iva Vanžurová právě jaroměřickou výstavní síň Centra života a podnikání v Jaroměřicích k vyučování, jako nejvhodnější místo k výuce.

Několik absolventek se zúčastnilo všech čtyřech předešlých letních kurzů, které zde probíhají vždy o prázdninách už od roku 2009. Vždy se přihlásí i začátečníci, kterým paličkování v průběhu týdne chytne za srdce a pokračují v celoročním kurzu, který v září paní Vanžurová zahajuje v Jaroměřicích již po šesté. Mj. vyučuje i ve Vysokém Mýtě, v Letovicích, v Blansku, ale i v Košicích a na jiných příležitostných kurzech.

Táhlou „osnovní“ nití je právě tato lektorka s výjimečnými pedagogickými přednostmi, krajkářka , v oblasti tohoto jemného „řemesla“ uznávaná, vystavující svá díla na četných místech republiky.

Mezi „žákyněmi a učitelkou“ vzniká přátelský a přitom autoritativní vztah, který děvčata k paličkování neustále motivuje. Paličkování se tak stalo, díky ing. Ivě Vanžurové neoddělitelnou součástí výtvarného dění v Jaroměřicích. Nejen v podhůří Orlických hor a Krkonoš ťukají paličky, ale i v regionu Malé Hané vytvářejí trpělivé a učenlivé krajkářky na herdulích krásné pavučinky z jednoduchých nití.

O účastnice krajkářského soustředění je všestranně postaráno. Stravování a ubytování spolehlivě zajišťuje Restaurace u Trojanů, zázemí a snad příjemné prostředí vytváří Centrum života a podnikání. V průběhu týdne poznají krajkářky po vyučování historii Jaroměřic, ale i okolí. Letos je provedl 300letým, nově opraveným poutním areálem p.farář Tomasz Wojciak, večerní prohlídku zámku v nedaleké Konici umožnila paní Radka Lexmanová, pro nové návštěvnice byl i jaroměřický zámek příjemným překvapením.

V Jaroměřicích načerpají nadšené krajkářky během své tvořivé dovolené spoustu odborných informací, vzniknou zde nová krajkářská přátelsví mezi zdejšími děvčaty a účastnicemi ze vzdálených míst republiky. Ty se rády vracejí, což je nejlepším ohodnocením jak pro lektorku tak pro jaroměřické Centrum života a podnikání.

 

 

Fotogalerie: Letní školu paličkování v Jaroměřicích

Fotogalerie: Letní školu paličkování v Jaroměřicích