Letní škola paličkování

22.08.2017 11:39

Hned po ukončení Letního výtvarného Jaroměření, byla nainstalovaná souborná výstava z výtvarných prací výtvarníků, kteří propůjčili svá díla do jaroměřické výstavní síně do konce měsíce srpna.

Výstava se tak stala vhodnou kulisou pro Letní školu paličkování (31.7.-4.8.2017), kterou už po deváté vedla krajkářka ing. Iva Vanžurová. Týden si pro paličkování vyčlenila desítka „žákyň“ z blízkého okolí ale i ze Strážnice a z Přerova. V zastoupení byly i mladé dívky, kterým práce s paličkami učarovala.

Účastnice se opět naučily něco nového z jemného řemeslného umění. Při hodinách nad herdulemi si vyměňovaly zkušenosti nejen pracovní, ale jak to mezi ženami bývá, došlo i mnohá jiná témata.

Program po vyučování byl zpestřen vycházkami po památkách Jaroměřic a okolí, výlety za ukázkami uměleckých řemesel do Konice, Brodku a do Kunštátu.

Letní škola měla i letos úspěch a doufejme, že na ni budou absolventky rády vzpomínat.

Fotogalerie: Letní škola paličkování