Letní škola paličkování s Ivou Vanžurovou 27.-31.7.2015

31.07.2015 23:44

Konec července patřil i letos v jaroměřickém Centru života a podnikání krajkářkám. Lektorka ing. Iva Vanžurová přijala přihlášky 14ti zájemkyň na týdenní letní kurz paličkování, a to jak začátečnic, tak i zkušených šikovných žen, které do Jaroměřic jezdí už pravidelně. Letos proběhl úspěšně již 7.ročník a opravdu některé z "žákyň" se zúčastnily k soustředěné a intenzivní tvořivé práci již sedmkrát.

Čtenáři a hosté sousedící knihovny s obdivem sledovali neobvyklou výtvarnou tvořivost a těžko chápali, že při tak složité práci s paličkami a spoustou nití se mohou ženy mezi sebou bavit, ba dokonce se smát!

Celodenní sezení nad poduškami - herdulemi bylo v letošním zvlášť teplém létě náročné. Příležitostné masáže, procházky po obci a okolí rozptýlily jednotvárnost pohybu. Nechyběl ani výlet do okolí. Početný kolektiv krajkářek navštívil bylinkovou zahradu "Naděje" v Brodku u Konice. Majitelka firmy, paní Mgr. Podhorná, bohužel, nebyla přítomná, ale ale její zástupkyně nás kompetentně provedly po vzorně upravené zahradě, seznámily nás s jednotlivými bylinami, určily jaké nemoci a neduhy léčí.

Při zpáteční cestě se plánovaně děvčata zastavila v konickém zámku, kde vystavuje velkou část své umělecké tvorby lektorka Iva.

Krájkářky usedly po příjemném rozptýlení zpět ke svým krajkám. Paličkovaly ve výstavní síni mezi modely Ivany Vlachové, s níž se i v pátek setkaly a vzájemně si práci obdivovaly.

Výsledek celého týdenního soustředění  zhodnotily účastnice, lektorka i CŽP velmi kladně. Na příští letní týden v Jaroměřicích se všichni těší už nyní.

Fotogalerie: Letní škola paličkování s Ivou Vanžurovou 27.-31.7.2015