Koledy pro seniory v penzionu na Kalvárii

29.12.2014 08:11

Rychle uběhl čas od poslední jarní návštěvy školního pěveckého sboru na Kalvárii.

Každým rokem chodí děti "koledovat" i před Vánocemi. Vypravily se společně s panem ředitelem,
vychovatelkami družiny a knihovnicí ve čtvrtek 11.prosince 2014.

Protože penzion již čítá násobný počet klientů než při poslední návštěvě, byla jídelna téměř posluchači zaplněna. Dětem již prostředí není neznámé, a tak zpívaly a recitovaly bez zbytečného ostychu. Knihovnice povyprávěla o novinkách ze života v obci a v knihovně.  Věříme, že návštěva byla

pro všechny zúčastněné příjemným zážitkem a že se na jaře s písničkou opět na Kalvárii setkáme.


Fotogalerie: Koledy pro seniory v penzionu na Kalvárii