„Kdo byl „Kdo byl major generálního štábu Čs. armády František Kopuletý“, beseda s ing. Milanem Kopuletým a žáky 8.- 9. třídy ZŠ, 4.10.2017

05.10.2017 23:02

Již v květnu měla proběhnout beseda s panem ing. Milanem Kopuletým. Bohužel, rodinné zdravotní problémy zamezily návštěvě Jaroměřic.

Ve výstavní síni tady zavzpomínala na dny konce II.světové války paní Darinka Popeláková. Žáci 8.a 9.třídy tiše naslouchali autentickým vzpomínkám letité paní, podložené fotografiemi  jejího otce pana Eduarda Popeláka.

Slíbené setkání s panem ing. Kopuletým se uskutečnilo až v novém školním roce ve středu 4.října 2017 opět pro nejstarší žáky základní školy.

Přednášející přistoupil ke svému úkolu velmi zodpovědně. Dětem přehledně vysvětlil důvody, příčiny i průběh II. světové války i jak se válečné události dotýkaly jeho rodiny a Jaroměřic. V krátkém životopisu objasnil, jak se jeho otec František dostal z Ivančic do Jaroměřic, průběh vojenských studií a následných povýšení a zaměstnání v armádě. V posledních letech života pracoval s významnými informacemi, a to bylo zřejmě důvodem k zatčení majora generálního štábu Františka Kopuletého. Gestapo ho drželo v Kounicových kolejích v Brně, kde byl nakonec r.1941 popraven.

Tyto smutné události připomněl jeho syn Milan, dnes již 89ti letý pan ing. Milan Kopuletý.

S úctou a obdivem děti pozorně sledovaly celý výklad i fotodokumentaci. Na závěr předal přednášející slovo svému vrstevníkovi panu Františku Přidalovi. Ten připomněl žákům historii školy, podmíny školní docházky v průběhu války, výstavbu nové školy z vyhořelého Jedličkova hostince. Nakonec žákům popřál hodně studijních úspěchů. Za jeho projev děkujeme.

Děkujeme panu ing. Kopuletému za perfektní přípravu, i zúročenou snahu zaujmout. Doufejme, že díky vzorné pozornosti si děti uchovají alespoň vzpomínku na toto setkání.