"Jak se to nepovedlo"

31.10.2014 23:33

Pro dospělé,
zvl. pro pány, byla připravena na středu 8.10.2014 důkladně připravená přednáška
pana ing. Vykoukala o historii I. světové války s názvem
"Jak se to nepovedlo". Ač byla velmi zajímavá a hodnotná, bohužel, tuto příležitost využilo
málo posluchačů.


Fotogalerie: "Jak se to nepovedlo"