Deska hrdinovi byla přemístěna

25.11.2013 00:50

V roce 1998 byla v Jaroměřicích na budově základní školy z iniciativy spisovatele Oldřicha Koudelky odhalena pamětní deska štábnímu kapitánovi Janu Parolkovi, příslušníkovi 311. československé bombardovací peruti Royal Air Force ve Velké Británii, který v obci prožil prakticky celý život, když do obce přibyl se svojí matkou krátce po narození. Vzhledem k nedávné rekonstrukci školní budovy byla deska sňata a obecním zastupitelstvem rozhodnuto přemístit ji na budovu Centra kultury, podnikání a služeb. Pietní akt znovuodhalení pamětní desky se uskutečnil ve středu 13. listopadu 2013. Slavnosti se zúčastnili nejen místní občané, mládež, ale rovněž vzácní hosté, v čele s plukovníkem Pavlem Vranským, místopředsedou Českého svazu bojovníků za svobodu, nejspíše posledním žijícím spolubojovníkem Jana Parolka v 311. čs. bombardovací peruti, zástupci Univerzity obrany z Brna, zástupce krajského úřadu Pardubického kraje, starostové okolních obcí a další.

Nadporučík Jan Parolek se podle matričních záznamů narodil 9. června 1917 neznámo kde a již v prvních dnech života našel společně se svojí matkou útočiště v Jaroměřicích, které se jim staly domovem. Po ukončení základní školní docházky se stal studentem reálného gymnázia v nedalekém Jevíčku. Poté vstoupil do armády a absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě, odkud byl vyřazen v hodnosti poručíka letectva. Poté se stal frekventantem Aplikačního kurzu v Prostějově, ale aktivním pilotem se nestal, neboť přišla okupace Československa v březnu 1939. Společně s mnoha svými kamarády se rozhodl splnit svou vojenskou povinnost a odešel přes Polsko, Francii do Anglie, kde se stal telegrafistou rodící se 311. čs. bombardovací peruti. Brzy se stal jedním z jejích nejstatečnějších příslušníků. Postupně absolvoval jednadvacet bojových letů nad fašistické Německo. Při návratu z toho posledního, z 15. na16. listopadu 1941, kdy bombardovali baltský přístav Kiel, byl jejich letoun vážně poškozen a bez paliva, telegrafického spojení se základnou i poškozeným motorem přeletěl britské ostrovy a při pokusu o nouzové přistání se zřítil do rozbouřených vln Irského moře. Jan Parolek zahynul. Po válce byl vyznamenán československou i britskou medailí Za chrabrost, Československým válečným křížem a in memoriam povýšen do hodnosti štábního kapitána.

Jeho životní osudy, hrdinství a oběť jsou připomínány v řadě publikací, zejména pak v monografii PhDr. Oldřicha Koudelky Žil pod Kalvárií Jan… Autor knihy inicioval v roce 1998 vznik pamětní desky na jaroměřické škole, na jejíž výrobu věnoval svůj autorský honorář.

Jan Parolek patřil k velkým postavám našeho protifašistického odboje. K vojákům, kteří svými činy vrátili čest armádě, přinucené v době mnichovské krize k ostudné kapitulaci. Svým hrdinstvím v temných mracích nad Německem poskytl věčně živý příklad nezištné vlastenecké obětavosti, která je hodna nejvyšší úcty.

 

Fotogalerie: Deska hrdinovi byla přemístěna