DEN DĚTSKÉ KNIHY

05.12.2017 14:57

DEN DĚTSKÉ KNIHY- vyhodnocení soutěže LOVCI PEREL, pokračování projektu LETEM SVĚTEM

Svátek Dne dětské knihy jsme si s dětmi z družiny připomněli ve čtvrtek 30.11.2017. Spojili jsme tak ukončení 4. ročníku čtenářské soutěže „Lovci perel“ a ocenění nejlepších čtenářů vybraných knih, po jejichž přečtení musí čtenář písemně odpovědět na dané otázky z obsahu knihy.

Letošní soutěže se zúčastnilo 13 čtenářů, z nichž nejlepší titul si zasloužila ANETA VALÁŠKOVÁ,

která vylovila z jaroměřické knihovny 82 perel.

Vítězka i všichni ostatní účastníci soutěže si odnesli dárky, úměrné k počtu přečtených knih.

LOVCI PEREL mohou soutěžit už nyní v 5.ročníku. Přivítáme i nové čtenáře.

Projekt družiny a potažmo i knihovny „Letem světem“, jehož garantem je náš průvodce na cestách pan Jan Valíček, pokračoval představením dalších významných měst světa. Součástí pomyslného cestování je soubor knih Miroslava Šaška. Pan Valíček připravil fotodokumentaci, a tím jeho předávané informace byly ještě působivější.

Děti s sebou přinesly k vystavení nakreslené obrázky rodiny Simpsnových, které budou začátkem ledna odeslány do komiksové soutěže. MOHOU SE PŘIHLÁSIT I OSTATNÍ - do Vánoc je ještě čas….

Fotogalerie: DEN DĚTSKÉ KNIHY