Čtenářská soutěž LOVCI PEREL 2014 v Obecní knihovně JAROMĚŘICE

04.12.2014 00:52

Soutěž si získala mezi dětskými čtenáři nebývalý ohlas. Za podpory učitelek českého jazyka, rodičů i knihovny měly děti chuť i motivaci ke čtení i k soutěživosti. Celkem se do soutěže zapojilo 70 čtenářů z 99ti registrovaných dětí v Obecní knihovně Jaroměřice.

1- 3          perly získalo  30 čtenářů

4- 29        perel     ´´       26    ´´

30 - 100    perel     ´´       14    ´´

Bylo odevzdáno 925 hracích karet  se správnými odpověďmi- přečtených knih.

Výčet 14ti nejúspěšnějších "lovců" se získanými perlami a správně vyplněnými hracími kartam


 1. Kalasová Nicole           100 perel       7.tř.

 2. Valášková Aneta            83   ´´         3.

 3. Lexmanová Anežka       71   ´´          7.

 4. Dostál Patrik                 64   ´´           5.

 5. Továrková Karolína        45   ´´           4.

 6. Klvač Dominik                43   ´´           2.

 7. Zverbíková Jana              38   ´´           7.

 8. Matocha Robin                35   ´´           6.

 9. Hladilová Eliška               30   ´´           4.

 10. Konečná Eliška                30   ´´            5.

 11. Nechutová Aneta             30   ´´            6.

 12. Čujanová Zdenka             30   ´´            9.

  Slunský Michal                 30  ´´            5.
  Fiandová Milena               30   ´´            9.


Na ukončení soutěže, v rámci Dne pro dětskou knihu, proběhlo slavnostní vyhodnocení s připraveným "obchůdkem", v němž si úspěšní lovci směňovali získané moriony za vystavené zboží.

Díky sponzorům vznikl pestrá zásoba drobností, z níž děti mohly vybírat a nakupovat za nabyté moriony. Byly překvapivě spokojeny množstvím získaných předmětů.

Bohužel, jsme menší knihovna s menší zásobou perlorodek, proto váháme, zdali pokračovat i příští rok. Soutěž naplnila svůj účel ke spokojenosti čtenářů, knihovnic, tak i hlavní organizátorky paní Bc.Alice Hrbkové, z Knihovny města Hradce Králové, které patří největší dík. 

Pouze dvě první čtenářky dosáhli na celostátní ocenění v podobě poukazu na odběr knih v hodnotě 200,- Kč. Blahopřejeme všem a Nikolce Kalasové a Anetce Valáškové zvlášť.

Všem soutěžícím i těm, kteří se rohodnou zapojit se do lovení perliček oznamuji, že od 5.ledna 2015

v soutěži pokračujeme!!!                  
                                                                                                             
Helena Vykydalová, knihovnice


Fotogalerie: Čtenářská soutěž LOVCI PEREL 2014 v Obecní knihovně JAROMĚŘICE