„Co (ne)víme o Doc. RNDr.Františku Soškovi, CSc“

30.10.2016 22:08

přiblížil posluchačům přednášky historik Mgr. Michal Schuster ve výstavní síni CŽP v pátek 14. října 2016. „Doc. RNDr. František Soška, CSc. (1906 – 1994) patří právem mezi významné rodáky Jaroměřic. Narodil se do rodiny jaroměřického učitele a hudebníka Františka Sošky (1880 – 1946). Po absolvování jevíčské státní reálky vystudoval matematiku a fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Následně působil jako pedagog na několika gymnáziích (v Novém Bydžově, Kutné Hoře, Jaroměři, na Lužickosrbském gymnáziu ve Varnsdorfu), na Českém vysokém učení technickém v Praze, na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci a Vysokém učení technickém v Praze. Soška je autorem mnoha vědeckých prací z oblasti fyziky a autorem a spoluautorem desítky fyzikálních skript pro studenty vysokých technických škol. Umělecké sklony jej však dovedly také k poezii (autor desítek básní), hudbě (hráč na violu a skladatel) a etnomuzikologii (sběr lidových písní na Malé Hané ve spolupráci s Jaroslavem Mackerlem). Ačkoliv většinu života působil v severních Čechách, do rodných Jaroměřic se pravidelně vracel a je tam pochován.“


 

 

Fotogalerie: „Co (ne)víme o Doc. RNDr.Františku Soškovi, CSc“