„Co jsme v zimě vytvořili“

28.03.2013 08:05

Příjemnou besedou spisovatelky a výtvarnice Kamily Skopové byla zahájena výstava ručních prací „Co jsme v zimě vytvořili“, vhodně doplněná odbornou literaturou o vystavovaných technologiích.

Paní spisovatelka i všichni hosté byli mile překvapeni bezpočtem obvyklých i méně známých výtvarných prací 40ti vystavovatelů z Jaroměřic a okolí – vyšívání, háčkování, pletení, paličkování, patchwork, dřevořezba, výroba hudebních nástrojů, kraslice, origami, decoupage, kresba, keramika, pedig, košíkářství, květinové vazby, perníčky, malované kamínky, vitráže atd.

Paní Slávka Šmídová obohatila zahájení výstavy hrou na violu a zpěvem několika hanáckých písniček z repertoáru cimbálové muziky Ječmínek. Ve zpěvu ji podpořil ing. Radovan Boudný, který vystavuje v síni vlastnoručně vyrobenou violu.

Výstava se sešla s velkým ohlasem místních obyvatel i hostů z okolí. Ani mnozí jaroměřičtí netušili, kdo se čím ve volných chvílích zabývá.

Všichni vystavovatelé sklidili obdiv a uznání, že jejich šikovné ruce nezůstávají v klíně, ale dokáží vytvořit nádherné výrobky, na něž bylo radost pohledět ve výstavní síni CŽP v Jaroměřicích od 8. března do 3.dubna 2013.

Poděkování vystavovatelům i nadšeným hostům.

 

Fotogalerie: „Co jsme v zimě vytvořili“