Březen - měsíc čtenářů 2014

02.04.2014 17:55

Březen a říjen jsou pro knihovny významné měsíce, protože se o nich více mluví a píše.

Knihovnice v těchto měsících pořádají mnohé akce, které zaujmou, jak vždy věří, velkou část čtenářů i obyvatel města či vesnice.

V Jaroměřicích byl první jarní měsíc významný i tím, že se podařilo vylepšit výstavní síň, náležející ke knihovně. Na terasové dlaždice byla položena zateplovací podlahová krytina, která nejen vypadá už na pohled teple, ale navíc nechladí. Každodenní provoz v tomto prostředí si již za deset let provozu úpravy vyžádal.

Knihovna nabyla k vylepšení technického zázemí kopírku a laminátor i na formát A3, nainstalovala se barevná tiskárna, darovaná firmou S-Cart, je zde zřízeno připojení wi-fi, veřejné počítače pracují spolehlivěji. To vše patří ke standartnímu vybavení knihovny a Jaroměřice tak mohou všechny tyto služby čtenářům a hostům obce poskytnout. Nic není samozřejmé – vše musí být v souladu s finančními možnostmi obce.

Program byl sestaven tak, aby si každý našel mimo nově doplněných knižních titulů i něco navíc.

Pro děti probíhá úspěšně čtenářská soutěž Lovci perel a v průběhu března jsou vystaveny ve výstavní síni obrázky z výtvarné soutěže pro dětí na téma Život v řírodě. Nejlepší čtenáři i výtvarníci byli vyhodnoceni a odměněni knihou a propagačními tiskovinami za podpory Euromedia Group, k.s. a vydavatelství časopisu Myslivost.

Výtvarně se mohou děti dále projevit v opět započatém kroužku keramiky pod vedením Petry Zezulové, každé pondělí v lichém týdnu, tvořivá dílna s paní Bednářovou 7.3. měla také úspěch.

Besedy se spisovateli byly uskutečněny dokonce dvakrát, a to 14.3. jsme si četly pohádky s paní Kamilou Skopovou a 25.3. se mohli žáci seznámit s tvorbou spisovatelky Ivy Procházkové a popovídat si s ní.

O včelách, medu a včelařství odborně a zajímavě povyprávěl starším žákům pan Jiří Zamazal 14.3.

Dvě cestopisné besedy byly i v tomto měsíci hojně navštíveny. Ve středu 5.3. jsme s jevíčskými cestovateli Mgr.Zdeňkem Bomberou a Mgr.Miroslavem Šafářem prožili dobrodružnou expedici „Trek kolem Annapuren“, s manželi Márovými a jejich hendikepovaným synem Jirkou jsme měli možnost cestovat po jižní a západní Africe 21.3.

I ženy si přišly na své. Jednak ve výtvarných dílnách patchworku -1.3., tak i v pravidelném kurzu paličkování 16.3.s lektorkou ing.Ivou Vanžurovou. Jejich nahodilá tvorba je rovněž vystavena tč. v knihovně.

 

Velkou návštěvnost zaznamenala beseda na téma „Vaříme s Kamilou Skopovou“ 14.3. Opravdu se vařilo staročeské kyselo a ochutnávalo masopustní pečivo a jiné připravené dobroty. K tomu spisovatelka, výtvarnice a folkloristka zajímavě vyprávěla o tradicích masopustu.

Koncertem pěveckého sboru Cantilo přivítáme jaro v neděli 30.března a současně zahájíme výstavu obrazů Josefa Macka a Rosti Knápka. Slavnostě jmenujeme nejlepší dospělé čtenáře roku a protože nemáme zaregistrovanou žádnou kompletní čtenářskou rodinu, tak alespoň maminku s dcerou.

Březen sice končí, ale pestrý kulturněvzdělávací program v knihovně není zdaleka vyčerpán.

Fotogalerie: Březen - měsíc čtenářů 2014