300 let od posvěcení chrámu Povýšení sv.Kříže na Kalvárii

03.10.2013 10:57

Tak jak je třeba katecheze, tak je třeba starostí o nemocné, trpící, zapuzené. Neméně důležitá je péče o bohatství duchovní a krásu v podobě domu Božího. Je to vztah člověka k dějinám, k budoucnosti. To co se odehrávalo po tři staletí na Kalvárii, nebylo nikdy jednoduché. Ta ale přežila všechny ideologické zvraty, všechny dějinné zákazy se snahami umenšit duchovní hodnoty tohoto dominantního jaroměřického vrchu. Tito světa vládci upadli v zapomnění, ale Kalvárie přežila, navíc v plné kráse. Není dáno každému, obnovit se podle evangelia. Záleží na každém z nás, jak budeme používat svůj rozum se svými schopnostmi. Nyní máme my jaroměřičtí a všichni dobrodinci, přátelé Kalvárie úkol. Tyto opravené materiální statky, duchovní hodnoty Kalvárie důstojně spravovat. Tento dějinný odkaz, tato perla se ptá každého z nás, jak chápeme tuto povinnost. Může to být jen povrchní slavnost. Ale především by to měl být vnitřní závazek obnovy našeho způsobu, kvality života v pravdě a duchovní obnově. Tak zamýšlel s tímto místem i sám zakladatel královský tajný rada a moravský vrchní zemský komisař František Michal Šubíř. Je to skutečný smysl Kalvárie v Jaroměřicích.

Sobota 14. září 2013 začala vyvrcholením oslav 300 roků od posvěcení chrámu Povýšení svatého Kříže na Kalvárii, a to uskutečněním křížové cesty od dolního kostela do opraveného chrámu za účasti Mons. Jana Graubnera arcibiskupa olomouckého, metropolitu moravského. Ten také celebroval sobotní výroční mši svatou. Ukončením slavnostního dne všem požehnal a posvětil novou pamětní desku umístěnou v chrámu u hlavního oltáře. Nedělní oslavy 15. září 2013 se nesly pod duchovním vedením Mons. Dominika kardinála Duky OP, metropolitu a primase českého, který předsedal slavnostní mši svaté s nezapomenutelným požehnáním s posvěcením zvonku, umístěným ve věžičce opraveného kalvarijského chrámu. Zvonek má svým hlasem každý pátek připomínat největší oběť, utrpení Krista, našeho spasitele, na jeruzalémské Kalvárii.

Tuto ušlechtilou myšlenku obnovy Kalvárie podpořili svou účastí zástupci kongregace Passionistů, Senátu ČR, Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje aj. Poděkování za toto zdařilé dílo patří všem bez rozdílu, kdo se jakkoliv podílel. Pán Bůh zaplať. Prosíme Stvořitele veškerého života a krásy, nechť žehná všem z tohoto místa, v jejich životě, existenci. Jednotlivé střípky dobra v církvi, společnosti dávají hodnotu, kvalitu lidské pospolitosti jako celku – kultury národa. Věřme, že tento pomník dobra přetrvá nejrůznější nepřátelské bouře v dalších stoletích.

Předseda nadace Jan Lexman

Fotogalerie: 300 let od posvěcení chrámu Povýšení sv.Kříže na Kalvárii