Kontaktujte nás

Novinky

PF 2018

28.12.2017 09:22
Všem čtenářům a přátelům knihovny děkuji za celoroční přízeň, návštěvy, podporu i spolupráci v roce 2017.     Šťastný vstup do NOVÉHO ROKU 2018, stejně tak jeho šťastný průběh     Vám...

Program leden 2018

28.12.2017 09:19
Program akcí v Jaroměřicích na měsíc leden 2018       Rok 2018 je na svém prahu. Snažme se vytvořit si celý letošní rok - den po dni co nejpříjemněji, bez nepřekonatelných překážek, bez velkých starostí… Žijme podle zásady „ jaký si rok 2018 uděláme, takový ho budeme mít“. V Centru...

Návštěva seniorů na Kalvárii, 19.12.2018

20.12.2017 11:56
I letos potěšila velká skupina dětí z jaroměřické základní školy klienty penzionu na Kalvárii. Naši starší spoluobčané odměnili srdečným potleskem vystoupení žáků 5.třídy s operkou Karkulka, recitační pásmo třeťáků i pěvecké vystoupení sboru ZŠ. Doprovázející pan ředitel školy Mgr. Václavek, paní...

Koledování ZUŠ Jevíčko

20.12.2017 00:00
Každoročně nás poctí návštěvou soubor žáků ZUŠ Jevíčko, aby před Vánocemi zazněly koledy "naživo" před Centrem života a podnikání. V sobotu po poledni 16. 12. si je přišlo poslechnout několik vděčných posluchačů. Mladým muzikantům i jejich učitelům děkujeme za obětavé vystoupení a předvánoční...

Výstava betlémů - zahájení v pátek 8.12.2017

11.12.2017 17:07
Již po jedenácté se snažíme v adventním období vystavit dostupný soubor betlémů,zhotovený mnoha řameslně zručnými výtvarníky nebo i vyrobený sériově. Také tentokrát je výstava originální, dřevořezby pana IVO KRAJÍČKA vhodně zdobí obvod celé výstavní síně. Na letošní jaroměřickou výstavu BETLÉMŮ své...

ČERTOVSKÉ PŮJČOVÁNÍ S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU

05.12.2017 15:18
proběhlo v jaroměřické knihovně už odpoledne 4. prosince 2017. Knihovnou probíhali čerti a andělé, celé skupině dominoval sám Mikuláš, který čerty krotil a anděle nabádal k obdarování hodných dětí. Malou pozornost přijalo na 40dětí, zbytek zůstal pro čertovskou družinu. Děti s doprovodem mohly...

DEN DĚTSKÉ KNIHY

05.12.2017 14:57
DEN DĚTSKÉ KNIHY- vyhodnocení soutěže LOVCI PEREL, pokračování projektu LETEM SVĚTEM Svátek Dne dětské knihy jsme si s dětmi z družiny připomněli ve čtvrtek 30.11.2017. Spojili jsme tak ukončení 4. ročníku čtenářské soutěže „Lovci perel“ a ocenění nejlepších čtenářů vybraných knih, po jejichž...

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE LOVCI PEREL 2017

05.12.2017 14:51
Ukončili jsme v naší Obecní knihovně 4.ročník čtenářské soutěže LOVCI PEREL, jejíž iniciátory je Knihovna města Hradec Králové a do projektu je zařazeno mnoho knihoven v republice. Považuji tuto soutěž za velmi vhodný způsob, jak vést děti k POZORNÉMU čtení, neboť po přečtení písemně odpovídají na...

Program na prosinec 2017

29.11.2017 00:28
1.12., pátek, 16.00 h, ZŠ Jaroměřice Žákovské vystoupení dětí I. stupně, Školní jarmark – prodej výrobků, které vytvořili žáci ZŠ, vstupné dobrovolné 1.12., pátek , 17.30 h, u dolního kostela Rozsvěcení vánočního stromu, vystoupení pěveckého sboru ZŠ, žesťového souboru ZUŠ Jevíčko, posílání balónků...

ADVENTNÍ TRHY 2017

29.11.2017 00:22
Čas neúprosně připomněl, že se Vánoce blíží. Tradice setkání řemeslníků, prodejců i hostů na jaroměřické DVOUSTOVCE byla stanovena na 25.listopad. Za úžasné souhry pořádajícího týmu SPOZ s podporou obce, SDH i ČZS proběhla akce bez problémů. Počáteční zklamání z nepřítomnosti zabijačkových dobrot...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>