Novinky

Tradiční výstava Betlémů

28.12.2012 21:08
byla letos málem ohrožena, jelikož snad všechny byly propůjčeny a zadány. Až díky doporučení z Infocentra z Konice na přerovského pana Stanislava Dostála naděje na postavení rozmanitých figurek opět zazářila. Pan Dostál je velkým sběratelem papírových Betlémů, má jich na tři stovky,...

Zájezd do adventního Brna

28.12.2012 20:53
Velmi známé město pro náš kraj, nejbližší metropoli, zcela v jiném světle poznali díky oblíbenému průvodci panu Janu Valíčkovi účastníci zájezdu v neděli 9. prosince 2012. Všichni v Brně několikrát byli, ale mnohé zajímavosti přecházeli bez povšimnutí, například znovu postavenou...

Pasování na čtenáře

26.11.2012 01:37
Každoročně ve sváteční den 17. listopadu  slaví svátek v Jaroměřicích i začínající čtenáři. Vždyť celé období, v němž se naučili číst, zaslouží pochvalu a poděkování nejen samotným 13ti druháčkům zdejší Základní školy, ale především paní učitelce Mgr. Ivaně Bartošové a rodičům, kteří...

Adventní tradice s paní Kamilou Skopovou

26.11.2012 01:23
Činnost jmenované spisovatelky a výtvarnice je v českém národopise pojem vysoce uznávaný. Málo je těch, kteří zaznamenávají přesně tradice dob minulých, dokáží je nejen shromáždit, věrně popsat a dokonce i výtvarně ztvárnit. Paní Skopová z Oldřetic u Hlinska navíc zajíždí do různých...

Čaje o šesté

26.10.2012 21:43
V duchu známého slovního spojení „Čaje o páté“ se nesla i beseda o čajích s názvem lehce upraveným podle doby jejího zahájení v klubovně CŽP v Jaroměřicích. Odborný poradce na toto téma, paní Zlatuše Knollová, seznámila přítomné hosty s počátky čajové kultury,...

Tóny barev

30.09.2012 10:15
Již po několikáté a tentokrát první zářijové nedělní odpoledne rozjasnily výstavní síň obrazy malíře pana Petra Bernarda. O panu Bernardovi je již známo, že je také výborným básníkem, což nám všem zúčastněným předvedla kapela Staré železo, kterou básně velmi zaujaly a člen kapely František Václavek...

Vernisáž a výstava obrazů ing.Václava Marka „Toulky krajinou“

23.09.2012 16:25
Rádi se vracíme do míst, která nás v životě příjemně oslovila nebo v nás zanechala milé vzpomínky. Při návštěvě výstavy obrazů jaroměřického rodáka pana ing. Marka jsme obklopeni řadou pohledů na nejrůznější místa u nás i v zahraničí, která jsou výtvarníkovi blízká. Procházíme se...

Letní podvečer na Dvoustovce

27.08.2012 22:29
Před sobotou  i po sobotě  bylo slunné horké počasí. Pouze v dlouho plánovaném termínu – v sobotu 11.8.2012 - si od rána sluníčko hrálo s deštěm na schovávanou. Přípravy na příjemné venkovní posezení ve dvoře musely být nakonec přesunuty do výstavní síně. To změnilo celý...

Letní škola paličkování 6.- 17.8.2012

27.08.2012 22:22
Dva týdny patřila výstavní síň ženám, které zvolily za cíl své dovolené zdokonalení v tvorbě paličkované krajky. Intenzivní týdenní výuka ve dvou kurzech se stala již příjemnou součástí léta jak pro lektorku ing. Ivu Vanžurovou, více či méně pokročilé krajkářky a konečně i pro Centrum života...

Zájezd za památkami UNESCO, tentokrát do Valtic a Lednice

27.08.2012 22:16
Vyjímečně nádherný výlet po několika předešlých propršených zájezdech byl všem 50ti účastníkům odměnou v sobotu 4.srpna 2012. Pan Jan Valíček se opět ujal průvodcovského slova již během cesty na Jižní Moravu mj. připomněl všechny společné zájezdy: Litomyšl, Vídeň 2008, Olomouc, Řím 2009,...
<< 34 | 35 | 36 | 37 | 38 >>